Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Eliwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Marina Ciccarini (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Rzym, Włochy)

Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menadżerska, Legnica, Polska)

Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Dorota Fox (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Joanna Janusz (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Anna Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Anna Krajewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Katarzyna Osińska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)

Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Magdalena Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Renata Ryba (Uniwersyte Śląski, Katowice, Polska) 

Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anna Sobiecka (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Marian Stala (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Monika Stankiewicz-Kopeć (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska) 

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Monika Surma-Gawłowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Marek Waszkiel (Akademia Teatralna, Warszawa, Polska)

Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Woźniak (Uniwersytet Rzymski – La Sapienza, Rzym, Włochy)

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Josep-Antoni Ysern Lagarda ((Universidad Nacional de Educatión a Distancia, Madryt, Hiszpania)

Agata Zalewska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)