Kolegium Recenzentów (2022)

Alina Biała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Piotr Bering (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Marion Brandt (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Renata Dampc-Jarosz (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

Albert Gorzkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Anna Górajek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Marzena Górecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)

Mariusz Jochemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Jadwiga Kita-Huber (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Kucner (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Gerard Laudin (Sorbonne-Université, Paryż, Francja)

Anna Majkiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska)

Agnieszka Palej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Artur Pełka (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Krystyna Radziszewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Jacek Rzeszotnik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Michał Skop (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Monika Wolting (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

 

Kolegium Recenzentów (2009-2021)

Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Eliwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Marina Ciccarini (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Rzym, Włochy)

Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menadżerska, Legnica, Polska)

Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Dorota Fox (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Joanna Janusz (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Dorota Kielak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)

Anna Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)

Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Urszula Kowalczuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Anna Krajewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Katarzyna Osińska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)

Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Magdalena Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Renata Ryba (Uniwersyte Śląski, Katowice, Polska) 

Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anna Sobiecka (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Marian Stala (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Monika Stankiewicz-Kopeć (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska) 

Krzysztof Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Monika Surma-Gawłowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Marek Waszkiel (Akademia Teatralna, Warszawa, Polska)

Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) 

Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Monika Woźniak (Uniwersytet Rzymski – La Sapienza, Rzym, Włochy)

Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Josep-Antoni Ysern Lagarda ((Universidad Nacional de Educatión a Distancia, Madryt, Hiszpania)

Agata Zalewska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)