Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska) - przewodniczący

Wołodymyr Antofijczuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Ferykowicza, Czerniowce, Ukraina)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Jan Goes (Université d’Artois, Arras, Francja)

Margareta Grigorova (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)

Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Romuald Naruniec (Uniwersytet Edukologii, Wilno, Litwa)

Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Marie Sobotková (Uniwersytet Franciszka Palackiego, Ołomuniec, Czechy)

Karoline Thaidigsmann (Uniwersytet Ruprechta i Karola, Heidelberg, Niemcy)

Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria)

Monika Woźniak (Uniwersytet Rzymski – La Sapienza, Rzym, Włochy)