Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska) – przewodniczący

Wołodymyr Antofijczuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Ferykowicza, Czerniowce, Ukraina)

Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

Jan Goes (Université d’Artois, Arras, Francja)

Margareta Grigorova (Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)

Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Luis Meneses Lerin (Université d’Artois, Arras, Francja)

Christian Morzewski (Université d’Artois, Arras, Francja)

Romuald Naruniec (Uniwersytet Edukologii, Wilno, Litwa)

Siergiej Nikołajew (Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg, Rosja)

Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska)

Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Marie Sobotková (Uniwersytet Franciszka Palackiego, Ołomuniec, Czechy)

Aleksej Szmieliow (Uniwersytet Pedagogiczny, Moskwa, Rosja)

Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria)

Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)