Piątek, M. „Edytorska Troska O Tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, Oprac. Roman Krzywy, Wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, Ss. 196”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, t. 22, grudzień 2022, s. 378-83, doi:10.24917/20811853.22.26.