Ryrych, T. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Stanisław Czycz. Literatura, Malarstwo, Muzyka, Nowe Media. W 25. Rocznicę śmierci pisarza» (sprawozdanie)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, t. 22, grudzień 2022, s. 340-2, doi:10.24917/20811853.22.20.