Szczęśniak, D. . „O «duchowej ojczyźnie» Marcela Reicha-Ranickiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, t. 22, grudzień 2022, s. 129-42, doi:10.24917/20811853.22.7.