Ryrych, T. (2022) „Ogólnopolska konferencja naukowa «Stanisław Czycz. Literatura, malarstwo, muzyka, nowe media. W 25. rocznicę śmierci pisarza» (sprawozdanie)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, s. 340–342. doi: 10.24917/20811853.22.20.