PIĄTEK, M. Edytorska troska o tekst. Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, [S. l.], v. 22, p. 378–383, 2022. DOI: 10.24917/20811853.22.26. Disponível em: https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/9703. Acesso em: 1 paź. 2023.