Literatura dla dzieci i młodzieży i sacrum. "Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej", red. Anna Nosek, Małgorzata Wosnitzka-Kowalska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2021, ss. 409

Main Article Content

Bożena Olszewska
https://orcid.org/0000-0001-8755-3078

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olszewska, B. (2022). Literatura dla dzieci i młodzieży i sacrum. "Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej", red. Anna Nosek, Małgorzata Wosnitzka-Kowalska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2021, ss. 409. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, 357–361. https://doi.org/10.24917/20811853.22.22
Dział
Recenzje

Bibliografia

Czabanowska-Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2000.

Jokiel I., Wprowadzenie, [w:] Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, Opole 2006.

Lewandowicz-Nosal G., Ślady „sacrum” w literaturze dla dzieci. Studia i szkice, Warszawa 2020.

Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży - teksty religijne, red. B. Olszewska, O. Pajaczkowski, Opole 2019.