Obraz Hindenburga O/S w twórczości Wernera Heiduczka

Main Article Content

Angela Bajorek
https://orcid.org/0000-0002-9296-9753

Abstrakt

This essay is an attempt to portray the Hindenburg O.S. in Upper Silesia as an autobiographical place in the works of the German writer Werner Heiduczek. The space of the town, which he discovered in his childhood and early adolescence, runs through various literary texts that gradually add to and transform the vision of this place. The life on the border of cultures and historical events was his personal experience that contributed to his perception of the hometown and the region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bajorek, A. (2022). Obraz Hindenburga O/S w twórczości Wernera Heiduczka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 22, 159–172. https://doi.org/10.24917/20811853.22.9
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

Bajorek A., Heretyk z familoka. Biografia Janoscha, Kraków 2015.

Bajorek A., Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha, Kraków 2018.

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183-199.

Gansel C., Schriftsteller zwischen Guru und Nobody. Gespräche mit Werner Haiduczek [wywiad Carstena Gansela z Wernerem Heiduczkiem], [w:] Literatur im Dialog. Gespräche mit Autorinnen und Autoren 1989-2014, Herausgegeben und mit einer Einleitung von N. Ächtler, Berlin 2015, s. 83-99.

Graca J., Konstruktionen der Identität in der Prosa von Werner Heiduczek (niepublikowana praca doktorska), Katowice 2014.

Hawranek F., Historyczne uwarunkowania odrębności regionu Górnego Śląska, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice 1989, s. 19-43.

Heiduczek W., Cienie mojego Zabrza [wywiad Jakuba Żuchowskiego z Wernerem Heiduczkiem], „Nasze Zabrze Samorządowe” 2006, nr 11, s. 16-18.

Heiduczek W., Die Schatten meiner Toten. Eine Autobiographie, Leipzig 2005.

Heiduczek W., Essays. Jeder ist sich selbst der Fernste, Leipzig 2010.

Heiduczek W., Im gewöhnlichen Stalinismus. Meine unerlaubten Texte, Leipzig und Weimar 1991.

Hajduczek W., Moje Zabrze [wywiad Jakuba Żuchowskiego z Wernerem Heiduczkiem], http://aplus.historia-zabrza.pl/zabrze_haiduczek.html (dostęp: 20.12.2021).

Heiduczek W., Pożegnanie z aniołami, przeł. J. Sikorski, Warszawa 1979.

Heiduczek W., Śmierć nad morzem, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1987.

Janosch, Szczęśliwy, kto poznał Hrdlaka, przeł. E. Bielicka, Kraków 2014.

Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na

terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.

Klein E., Werner Heiduczeks Kindheit in Hindenburg. Das oberschlesische Erbe seines Schaffens, „Lubowitzer Jahrbuch“ 2009, Bd. 7, s. 93-103.

Kurpiers D., Górnośląska pobożność, [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku, red. B. Link i A. Michalczyk, Opole 2015, s. 73-76.

Kutz K., Piąta strona świata, Kraków 2010.

„Oberschlesische Volksstimme”, Nr. 253, Jg. 63, 15. September 1937.

Petrowicz J., Związek z miejscem. Śląsk historyczny w prozie, eseistyce i reportażu polskim po 1989 roku, Wieluń 2015.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Simonides D., Śląskie kłopoty z tożsamością, [w:] Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L.M. Nijakowski, Warszawa

, s. 157-164.

Szramek E., Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice 1934.

Wagner T., Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej architektury, t. 1, Warszawa 2002.

Wiatr M., Literarischer Reiseführer Oberschlesien: Ein vielstimmiger Spaziergang durch Janoschs Zabrze, [w:] Szczęśliwy, kto poznał

Janoscha. Literackie korzenie tożsamości / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Literarische Wurzeln der Identität, red. A. Bajorek, Wrocław 2017, s. 89-102.

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, USC Zabrze Południe: Małżeństwa z roku 1912, poz. 141.

Das Einwohnerbuch der Stadt Hindenburg Oberschlesien: 1929, 5. Teil; 1938, 5. Teil, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

General-Katalog Schule III Friedhofstr. t. IV 1924-1944, Muzeum Miejskie w Zabrzu, nr inw. MZ-8996/H.